Una pàgina web és un document o conjunt de documents i/o arxius electrònics publicats a Internet, a la World Wide Web, una xarxa de telecomunicacions que permet l’accés a aquest document des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu que ho permeti. La seva pàgina web és la seva targeta de visita a través d’Internet i es pot indexar o incloure en els principals directoris web.

Dissenyem i administrem llocs web: domini i allotjament, creació i configuració de comptes de correu electrònic i, finalment, publicació del seu lloc web a Internet.

Des d’una pàgina web li serà possible donar a conèixer el seu comerç, el seu establiment o la seva empresa, durant les 24 hores del dia i durant els 7 dies de la setmana. Això li permetrà informar dels seus productes, dels seus horaris, de les seves activitats, de les seves ofertes, de les seves dades de contacte…, ininterrompudament, de forma on-line i per a qualsevol usuari o usuària d’ordinador, o tablet o smartphone.

Una pàgina web també pot vincular-se amb perfils o xarxes socials dinamitzant d’aquesta manera l’activitat professional, comercial o personal. A través d’aquests perfils socials o professionals és més fàcil i ràpid arribar a altres perfils, així com a altres usuaris o usuàries, per a nous esdeveniments, novetats o activitats.

Oferim:

  • Disseny Web
  • Comunicació
  • Social Media
  • Documentació
  • Presentacions
  • Gestió de Sites

Web Developer vs Web Designer
traducció

Quina és la diferència entre un dissenyador o dissenyadora web i un desenvolupador o desenvolupadora web?
En els inicis de l’era web, la resposta a aquesta pregunta era simple: els dissenyadors o dissenyadores dissenyen i els desenvolupadors o desenvolupadores codifiquen. Avui aquesta pregunta requereix una mica més de matisos ja que seria difícil trobar un dissenyador o dissenyadora web que no conegués com a mínim una mica de codi d’HTML i CSS. Examinem aquests dos conceptes i els rols que juguen a l’hora de construir el lloc web i les aplicacions.

Què és el disseny web?
El disseny web fa referencia a tot allò que és visual, l’estètica i la usabilitat del seu lloc web: esquemes de colors, layouts, flux informacional… i tot allò relacionat amb els aspectes visuals del disseny d’UI (User Interface) i d’UX (User Experience).

Algunes habilitats i eines que distingeixen ser dissenyador web (o dissenyadora) de desenvolupador web (o desenvolupadora) són l’Adobe Creative Suite o Studio (Photoshop, Illustrator…) o altre programari de disseny, disseny gràfic, disseny de logotips, layouts o esquemes de distribució, afegir botons de crida-a-la-acció, branding o marca corporativa, wireframes (o plànols de pantalla o esquemes de pàgina), paletes de colors i tipografia, etc…

El disseny web es refereix a tot allò que l’usuari o usuària veu en les pantalles del seu ordinador o dispositius mòbils, i no tant pel que fa al mecanisme que hi ha sota la superfície que fa que tot funcioni a través de l’ús de les imatges, la tipografia i el disseny (per exemple), el qual ens dóna aquesta experiència digital. Molts dissenyadors (i dissenyadores) web també estan familiaritzats amb HTML, CSS i JavaScript, per poder crear mock-ups d’una aplicació web quan s’intenta transmetre una idea a un equip de treball o afinar la UI o UX d’una aplicació web. El dissenyador o dissenyadora web sovint treballa amb serveis de plantilles com WordPress o Joomla, que permeten crear llocs web amb temes (themes)  i complements (widgets) sense escriure una sola línia de codi.

Què és el desenvolupament web?
El desenvolupament web fa referencia a tot el codi que possibilita que un lloc web funcioni. El desenvolupament web es pot dividir en dues categories: front-end i back-end.

El front-end (o la part del client) d’una aplicació és el codi responsable de determinar com el lloc web mostrarà el disseny realitzat per un dissenyador o dissenyadora. El back-end (o la part del servidor) d’una aplicació és la responsable de gestionar les dades de la base de dades i de servir o subministrar aquestes dades al front-end per a ser mostrades o visualitzades. Són les tasques dels desenvolupadors (o desenvolupadores) front-end les que tendeixen a compartir la màxima coincidència amb les dels dissenyadors o dissenyadores web.

Algunes habilitats i eines habituals tradicionalment considerades úniques per als desenvolupadors o desenvolupadores de front (front-end) són: HTML, CSS, JavaScript, preprocessadors de CSS amb LESS o SASS, frameworks com AngularJS, ReactJS o EmberJS i llibreries com jQuery, Git o GitHub….

Els desenvolupadors o desenvolupadores web de front-end normalment no creen maquetes, ni seleccionen la tipografía, ni seleccionen les paletes de colors…. Aquestes tasques normalment són proporcionades pels dissenyadors o dissenyadores.

Serà feina dels desenvolupadors o desenvolupadores web portar (o transformar) aquestes maquetes o mock-ups a allò que el dissenyador o dissenyadora vol, i que requereix d’un coneixement de les millors pràctiques en el disseny d’UI o d’UX, perquè el desenvolupador o desenvolupadora puguin triar la tecnologia adequada per oferir l’aspecte i experiència desitjats en el producte final.

www.000webhost.com